O farmě

Činnost naší rodinné farmy byla obnovena v roce 1992 poté, co byla v 50. letech 20. století nedobrovolně přerušena komunistickým režimem. Zemědělství po několik staletí, nejméně od roku 1654, jak dokládají nejstarší dochované kroniky, patřilo neodmyslitelně k rodině Podalových. V historických časech se naši předkové zaměřovali tradičně na chov mnohého dobytka a na pěstovaní tehdy obvyklých plodin.

Situace při obnovovaní našeho statku (farmy) v devadesátých letech minulého století nebyla jednoduchá, avšak kurz, nastavený převážně na pěstování zeleniny, se ukázal býti z dnešního pohledu dobrou a šťastnou volbu. Již v roce 1994 jsme započali s pěstováním česneku, který se stal naší stěžejní plodinou, na niž jsme náležitě hrdí. Zajisté k tomu přispěla i spolupráce s naším významným a uznávaným šlechtitelem česneku, panem Ing. Janem Kozákem, která trvá již více než dvacet let. Za tu dobu jsme nabrali řadu cenných zkušeností, které se, jak pevně věříme, promítají i do kvality našeho česneku, což snad oceníte i vy, naši drazí zákazníci. Česnek z naší farmy putuje nejen do různých koutů naší krasné země, ale též do sousedních zemí  třeba také do Anglie.

Mimo česneku se věnujeme pěstování cibule, zelí nebo brambor mnoha různých odrůd, aby si každý měl z čeho vybírat. Vzhledem k nutnosti dodržování osevních postupů mezi další plodiny patří pšenice a ječmen, které si u nás můžete rovněž zakoupit.

Snažíme se naše plodiny dělat s láskou a poctivostí, aby jste vy, naši zákazníci, dostali to nejlepší v příjemném a upraveném prostředí a skrze vaši spokojenost nám zachovávali svoji věrnost, což je pro nás velkou motivací při naší další mnohdy nelehké práci.