Podpora z PRV

V souvislosti s neustále rostoucí poptávkou po našich produktech, která nás nutí rozšiřovat pěstební plochy, bylo třeba rozšířit i stávající zázemí farmy o nové prostory pro skladování a základní úpravu našich komodit. V roce 2016 bylo získáno stavební povolení na přístavbu stávajících hospodářských objektů. Zároveň bylo zažádáno o podporu z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 v rámci opatření 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. Jelikož byl námi připravený projekt doporučen k financování, byla v roce 2017 podepsána Dohoda o poskytnutí dotace a následně se rozběhla i samotná realizace projektu. Stavba byla dokončena v létě roku 2018 a následně úspěšně zkolaudována. Součástí projektu je i nová třídící linka. Dle dotačních pravidel je nutné zajistit projektu patřičnou publicitu.
Název projektu: Přístavba stávajícího hospodářského objektu pro skladování zeleniny a brambor – farma Podal, Drásov
Hlavní cíl: Cílem projektu jsou investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.